header

Zoals al in het kort vermeld op de info pagina, werd na de 2e Wereldoorlog het beoefenen van budo (inclusief Kendo en Iaido) in Japan verboden door de Amerikaanse bezettingsmacht. Mede door de inspanning van enkele voorname sensei, werd het beoefenen van o.a. Iaido en Kendo rond 1952 weer toegestaan, om het cultureel en historisch aspect ervan te bewaren. De Zen Nihon Kendo Renmei (All Japan Kendo Federation) werd opgericht om het gecontroleerd en correct beoefenen van Iaido, Jodo en Kendo in Japan te garanderen.

Rond 1966 werd vastgesteld dat de Kendo beoefenaars hun roots met de echte, authentieke zwaardtechnieken aan het verliezen waren. Rond deze tijd was Iaido nog altijd verdeeld in de vele stijlen (ryuha) die in de vorige eeuwen waren ontwikkeld. Dit alles maakte het Iaido voor de budoka vrij ontoegankelijk.

Als gevolg hiervan werd door de ZNKR leiders besloten om uit deze verschillende koryu (authentieke oude stijl) enkele technieken te halen, en hiermee een set van standaard kata te ontwikkelen. Met deze nieuwe kata konden de budoka de beginselen van het Iaido aangeleerd worden.

De geboorte van het Zen Nihon Kendo Renmei Iaido (ook wel eens vermeld als seitei gata) was een feit; ontwikkeld door een groep van 11 Hanshi, elk één van de belangrijkste meesters in hun stijl: Muto S. (9e Dan), Yoshizawa I. (9e Dan), Masaoka (9e Dan), Yamatsuta J. (9e Dan), Yamamoto H. (9e Dan), Kamimoto E. (9e Dan), Danzaki T. (9e Dan), Suetsugu T. (8e Dan), Omura T. (8e Dan), Nakadu H. (8e Dan) en Suwayama S. (8e Dan).

Zowel in 1980 als in 2001 werden er nog kata aan toegevoegd, en nog jaarlijks ondergaat het ZNKR Iaido nog kleine, minieme veranderingen. Hieronder volgt een overzicht van het Zen Nihon Kendo Renmei Iaido curriculum.

Zen Nihon Kendo Renmei Iaido

1.Ippon meMae
2.Nihon meUshiro
3.Sanbon meUkenagashi
4.Yohon metsuka-ate
5.Gohon meKesa Giri
6.Roppon meMorotetsuki
7.Nannahon meSanpo Giri
8.Haichi meGanmen Ate
9.Kyuhon meSoiteski
10.Juhon meShihogiri
11.Junihon meSougiri
12.Junippon meNuki Uchi

Deze 12 kata kunnen worden onderverdeeld in 3 subsecties: Seiza No Bu (zittend gedeelte in seiza - techniek 1 t.e.m. 3), Tate Hiza No Bu (zittend gedeelte in tate hiza - techniek 4) en Tachi Iai No Bu (staand gedeelte - techniek 5 t.e.m. 12).

De vier basisbewegingen van Iaido

Bij het analyseren van al deze kata (zowel van de ZNKR als de oude koryu stijlen), kunnen we 4 basisbewegingen opmerken. Deze 4 bewegingen komen in elke kata terug voor, en zijn cruciaal voor het correct uitoefenen van een kata. Ze zijn de basis waarop elke kata is opgebouwd, en moeten goed beheerst worden vooraleer er verder kan getraind worden op de details.

1.Nuki TsukeDe aanvalsbeweging; het trekken van het zwaard en meteen overgaan in de aanval.
2.Kiri OroshiDe genadeslag; de direct daarop volgende slag, houw of steek.
3.ChiburiHet afzwaaien van het bloed.
4.NotoHet terugbrengen van het zwaard in zijn schede (saya).

Graden

Onderscheid in voorbereidingsgraden (Kyu graden) en de meestergraden (Dan graden met hun respectievelijke Japanse benaming in gebruik bij ZNKR Iaido. Traditioneel gebruiken de Koryu stijlen dit gradatie systeem (meestal) niet. Zij reiken menkyo kaiden, wat vergeleken kan worden met een competentie diploma van een bepaald niveau. Houders van een Kyu graad worden mudansha genoemd, terwijl houders van een Dan graad als yudansha vermeld kunnen worden.

6e KyuRokkyu
5e KyuGokyu
4e KyuYokyu / Shikyu
3e KyuSankyu
2e KyuNikyu
1e KyuIkkyu
1e DanShodan
2e DanNidan
3e DanSandan
4e DanYondan
5e DanGodan
6e DanRokudan
7e DanSichidan
8e DanHachidan
9e DanKudan
10e DanJudan

Merk op dat ook verschillende certificaten/diploma's kunnen worden uitgereikt. Deze gaan van Renshi, Kyoshi tot Hanshi, en geven een specifieke vorm van meesterschap weer of uiterste toewijding en inzet ter promotie en beoefening van de kunst. Bijvoorbeeld: een Hanshi (verkrijgbaar vanaf 8e Dan) wordt beschouwd als meester van meesters, m.a.w. een persoon met genoeg kennis om les te geven aan meesters (Renshi & Kyoshi).

Terug naar top
header
header
Agenda
Evenementen
Foto gallery
Nieuws archief
Online artikels
Site map